Ondersteuning 2017-09-22T10:13:43+00:00

Ondersteuning

Juridische ondersteuning

Wordt u zelf aangesproken tot betaling van een factuur waar u het niet mee eens bent? Aarzelt u niet en leg deze casus aan ons voor. Wij beschikken over de juridische kennis om u dienaangaande te adviseren en de haalbaarheid van uw verweer te toetsen.

Administratieve ondersteuning

Soms heeft u behoefte aan tijdelijke, professionele ondersteuning op administratief gebied. Bijvoorbeeld bij speciale projecten, groei van uw onderneming of tijdelijke uitval van één van uw medewerkers. Ook hiermee kan M.M.M.T. u van dienst zijn. Te denken valt hierbij aan het inboeken van inkoopfacturen, facturatie, het bijwerken van de financiële administratie, beantwoorden van telefoon en overige secretariële werkzaamheden.

M.M.M.T. Business Assistance | info@mmmt.nl | +31 (0)181 481024 | +31 (0) 6 47773131