Incassotrajecten 2017-09-22T10:11:55+00:00

Incassotrajecten

Minnelijk incassotraject

Indien betaling uitblijft en een wat fermere aanpak gewenst is, is het verstandig een minnelijk incassotraject op te starten. Op een rechtvaardige, doch daadkrachtige wijze zal worden getracht uw debiteur tot betaling van het openstaande bedrag te bewegen.

Gerechtelijk incassotraject

Wanneer het onverhoopt niet lukt om een vordering langs minnelijke weg te incasseren, rest er niets anders dan een gerechtelijke procedure te starten. M.M.M.T. beschikt over de juridische kennis om dergelijke procedures voor u te voeren. Al naar gelang het geldelijk belang van de vordering, alsmede mogelijk bekende verhaalsmiddelen kan, voorafgaand aan een dergelijke procedure, worden overgegaan tot het treffen van conservatoire beslagmaatregelen.

M.M.M.T. Business Assistance | info@mmmt.nl | +31 (0)181 481024 | +31 (0) 6 47773131