Debiteurenbeheer 2017-09-22T11:09:43+00:00

Debiteurenbeheer

Het proactief managen van uw debiteuren is van groot belang. Het zorgt voor een gezonde cashflow en een professionalisering van uw organisatie. M.M.M.T. kan u hierbij op diverse manieren van dienst zijn.

Zij kan u het gehele debiteurenbeheer (zowel richting bedrijven als consumenten) uit handen nemen, van facturatie tot het aanmanen vanuit uw eigen organisatie. Vanzelfsprekend staat hierbij uw identiteit centraal en worden er duidelijke afspraken gemaakt hoe wij ons namens uw organisatie naar buiten toe profileren. Uiteraard kunnen deze werkzaamheden zowel op uw eigen locatie, als vanuit ons kantoor worden verricht (of een combinatie daarvan). De ervaring leert dat een aantal uur effectief debiteurenbeheer per week al het verschil kan maken.

Ook indien er slechts tijdelijk behoefte is aan ondersteuning op dit gebied kunnen wij u uiteraard van dienst zijn. In nauw overleg met u wordt de duur van de periode en de intensiteit bepaald. Indien gewenst , kan daarnaast een zogenaamd debiteurenprotocol voor u worden opgesteld; een handleiding voor diegenen binnen uw organisatie die na ommekomst van deze tijdelijke ondersteuning op effectieve en efficiƫnte wijze het debiteurenbeheer kunnen continueren. Zonodig kan daarbij gebruik worden gemaakt van voor u op maat gemaakte tekst-sjablonen.

M.M.M.T. Business Assistance | info@mmmt.nl | +31 (0)181 481024 | +31 (0) 6 47773131